Polityka prywatności

Polityka prywatności:

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji osobowych Użytkowników korzystających z serwisu internetowego www.sekslalki.pl – pozyskiwanych przez operatora bloga internetowego (zwanego dalej blogiem), w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Informacje Ogólne:

1. Operatorem bloga oraz administratorem danych osobowych jest administrator bloga zwany dalej “Operatorem”
2. Dane osobowe zbierane przez Operatora za pośrednictwem bloga są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
3. Operator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających bloga, a zbierane przez niego dane są:
– przetwarzane zgodnie z prawem;
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Blog zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Ważne informacje:

1. Przetwarzanie danych osobowych powierzamy tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, świadczącym tego typu usługi.
2. Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego i sprawnego funkcjonowania strony bloga, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam ulepszać funkcjonalność serwisu www.sekslalki.pl. Pliki cookies możesz wyłączyć w ramach ustawień swojej przeglądarki internetowej. W przypadku wyłączenia tych plików korzystanie z zawartości bloga będzie dalej możliwe, ale w ograniczonym zakresie (bez funkcjonalności, którą umożliwiają pliki cookies).
Brak zmiany (wyłączenia cookies) po stronie Użytkownika w ustawieniach przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Cookies to informacje tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu, z którego łączysz się z naszym blogiem za pośrednictwem internetu (na przykład komputer, tablet, smartfon), które mogą być odczytywane przez nasze własne lub cookies podmiotów trzecich.
Operator bloga wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje usuwane są z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
3. Ponieważ Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony.
4. Ponieważ udostępniamy treści w serwisach społecznościowych, wykorzystujemy pliki cookies administratorów serwisów społecznościowych, takich jak m.in. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter i inne.
5. Ponieważ osadzamy na swoich stronach treści z serwisów YouTube, Instagram i Twitter i innych, wykorzystujemy również pliki cookies wyżej wymienionych serwisów.

Uprawnienia użytkownika dotyczące RODO

Dyrektywa RODO przyznaje Ci, jako ważne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Masz zatem prawo do:
– dostępu do danych osobowych,
– sprostowania/zmiany danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego
– odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Przetwarzanie danych – cele i czynności

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a operatorem bloga może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia (chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Operatora – obrona przed roszczeniami etc).